OK Tank og Betal - Køb Benzin, Diesel, og Bilvask 5.2.9 [free]

описание

NYHED: OK’s app har fået helt nyt design. Det nye design har gjort appen mere brugervenlig, så det nu er endnu lettere at finde det, du skal bruge. Du kan også få besked
om nye funktioner og Coop-kampagner direkte i appen. Desuden har appen fået en log ind-funktion, hvor du fx nemt kan administrere betalingsmidler og se dine kvitteringer.
Og det er selvfølgelig stadigvæk hurtigt og enkelt både at tanke og vaske bilen med appen.
Med OK’s tank-app er det blevet endnu nemmere at tanke benzin og diesel til din bil og betale på en af OK’s tankstationer rundt omkring i landet. Benyt MobilePay eller
registrer dit OK Benzinkort, herefter kan du tanke din bil med det samme – helt uden brug af fysiske kort.
OK’s app kan også bruges til nem bilvask, så du kan blive siddende i bilen og nyde en velfortjent pause, mens bilen bliver vasket.
Du kan også vælge at støtte sporten, når du tanker benzin og diesel med OK's app. Du kan selv vælge, hvilken klub eller forening du ønsker at støtte direkte i appen. Hvis
du allerede støtter en klub, men ønsker at støtte en anden, kan du også selv ændre det i appen.
Med appen får du hurtigt og nemt bonus fra Coop hos OK – helt uden at skulle bruge dit fysiske Coop-kort. Det eneste du skal gøre, er at tilknytte dit Coop-medlemsnummer
til OK’s app. På den måde ryger din bonus fra Coop automatisk ind på din medlemskonto, når du tanker din bil med dit benzinkort i en Coop bonus-periode.
Du kan desuden bruge OK’s benzin-app til at finde OK-tankstationer, OK-vaskehaller og OK Truck Diesel-stationer samt de fleste andre tankstationer i Danmark. For at kunne
bruge OK’s tank-app skal du give tilladelse til følgende fra din mobil:
• Lokation for at vise kort og navigation.
• Billeder/medie/filer for at gemme og hente pre-loadede stationer.
• Andet: internet adgang


NEW: OK's app has been completely redesigned. The new design has made the app more user friendly so it's now even easier to find what you need. You can also find out about
new features and Coop campaigns directly within the app. In addition, the app got a login feature that allows you, for example, can easily manage payment and see your
receipts. And of course it's still fast and simple both to refuel and wash the car with the app.
With OK's tank app makes it even easier to refuel petrol and diesel for your car and pay at one of OK's gas stations around the country. Use mobilepay or register your OK
Gasoline Card, then you can refuel your car instantly - without the need for physical cards.
OK's app can also be used for easy washing, so you can be seated in the car and enjoy a well-earned break while the car is washed.
You can also choose to support the sport when refueling petrol and diesel OK's app. You can even choose which club or association you want to support in-app. If you are
already supporting a club, but want to support someone else, you can also change it in the app.
The app gives you quick and easy bonus from Coop at OK - all without having to use your physical Coop card. All you have to do is attach your Coop membership number to
OK's app. In this way, smoking your bonus from Coop automatically into your member account when refueling your car with your fuel card in a Coop bonus period.
You can also use OK's gasoline-app to find OK-stations, OK washes and OK Truck Diesel stations as well as most other sites in Denmark. To use OK's tank app you must allow
the following from your mobile:
 
• Location to display maps and navigation.
• Photos / media / files to store and retrieve pre-loaded stations.
• Other: Internet access

Комментарий редактора

Старые версии

Скачать на QR-код
  • Имя приложения: OK Tank og Betal - Køb Benzin, Diesel, og Bilvask
  • категория: Путешествия
  • Код: dk.ok.android.findtank
  • В последней версии: 5.2.9
  • требование: 4.4 или выше
  • Размер файла : 34.8 MB
  • время обновления: 2020-06-03