Sahabelerin (r.a.) Hayatları 1.3 [free]

описание

“(İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da
Allah'tan razı olmuşlardır. (Tövbe, 100)”
Peygamber Efendimiz (sav) görmüş, büyük fedakarlıklar ve sıkıntılar çekerek, tek olan doğrunun yani İslam'ın yayılması ve gelişmesinde malları ve canları ile mücadele eden
mübarek insanların hayatları bu uygulamamızda sunulmuştur. Sahabelerin önde gelen isimlerinden ikiyüzün (200) üzerinde sahabenin hayatı ve bize yol gösterecek hayat
hikayeleri geniş bir şekilde anlatılmıştır.
“İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler ve (Muhacirleri) barındırıp yardım edenler, işte hakkıyla mümin olanlar bunlardır. Bağışlanma ve hudutsuz rızık
onlar içindir. Sonradan iman edenler, hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenler, işte bunlar da sizdendir...” (Enfal,8/74-5, 72).
“Muhacirlerden ve Ensar’dan (İslam’a girmekte) ilk öne geçenler ile, bunlara güzelce tabi olanlar... Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O’ndan razı olmuşlardır.
(Allah) onlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur” (Tevbe,9/100).
Yukarıdaki ayetlerde açıkça görüldüğü gibi Yüce Allah, sahabeyi üstün ve faziletli kılan vasıflardan, yüksek erdemlerden bahsetmektedir. Onlara vadedilen güzellikler,
yapılan müjdeler, Allah’ın hoşnutluğuna erişmiş olmaları, iman, ittiba, itaat, bey’at, hicret, cihad, infak, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma, mallarını ve canlarını
Allah yolunda seve seve feda edebilme gibi tarihte eşine pek rastlanmayan yüce meziyetlerden kaynaklanmaktadır.
Sizler için hazırladığımız bu uygulamada bu büyük, Peygamberlerden sonra insanlık tarihinin en şerefli insanlarının hayatlarını bulacaksınız. Detaylı anlatımlar sayesinde
200 den fazla sahabenin (r.a.) hayatlarını en ince noktalarına kadar öğrenecek ve onların hayatlarını örnek alabileceksiniz. Ayrıca uygulamamızın içinde Ramazan için
dualar, Efendimizden dualar, Kısa Sureler, Kuran öğren Elif Ba, Esmaül Hüsna, Yasin Mülk Nebe gibi dini uygulamalarımıza bağlantılar bulabilirsiniz.


"(Regarding entering the Islamic religion) and lead the first refugees who are subject to them or by Ansar beauty, God has been pleased with them here,
they are well pleased with Him. (Repent, 100) "
The Prophet (peace be upon him) saw, pulling the great sacrifices and difficulties, that's right, the only blessed the lives of people who struggle with goods and persons
in the spread and development of Islam is presented in our application. The two hundred leading names of the Companions (200) over the life of the Companions and to show
us the way life story has been widely described.
"Those who believe, those who emigrated, and who strive in the path of Allah (Emigrants) sheltered those who helped, and so are the believers right here. Forgiveness and
unlimited provision for them. Later you who believe, those who migrated and jihad with you, that you are of them also ... "(Anfal, 8 / 74-5, 72).
"Emigrants and the Ansar from (to enter Islam) and the first forward, those subject to them ... Allah is well pleased with them and they are pleased with Him. (God) took
them from flowing rivers, and prepared in their eternal paradise. That is the great salvation "(At-Tawbah 9/100).
Almighty God, as is evident from the above verses, the qualities that make virtuous companions are talking about the highest virtues. They promised goodies, heralded made,
that they have access to God's satisfaction, faith, ittiba, obedience, bey'at, hijra, jihad, and give charity, brotherhood, cooperation and solidarity, their property and
their lives in history as able to sacrifice love to the path of Allah uncommon wife does not It stems from the supreme virtue.
We prepare you for this application this big, you will find the life of the most honorable people in human history after the Prophet. Through detailed descriptions of more
than 200 companions (ra) to learn the finer points of life, and be able to get up to the example of their lives. Also in our application for Ramadan prayers, Lord our
prayers, short periods of time, learn the Koran Elif Ba, Esmaül Husna, you'll find links to our property Yasin Nebe as religious practices.

Комментарий редактора

Старые версии

Скачать на QR-код
  • Имя приложения: Sahabelerin (r.a.) Hayatları
  • категория: Стиль жизни
  • Код: com.stillnewagain.sahabe
  • В последней версии: 1.3
  • требование: 4.2 или выше
  • Размер файла : 5.49 MB
  • время обновления: 2019-12-03