EMSGO 2.0.1 [free]

описание

Bộ ứng dụng quản lý dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ EMS.
Với nhiều tiện ích mang lại cho người sử dụng dịch vụ:
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý các trạng thái
- Hành trình rõ ràng và cập nhật thời gian thực
- Theo dõi doanh thu chi & chi phí
- Và rất nhiều tiện ích khác...


Management application suite for customer use EMS service.
With many utility gives users the service:
- Order Management
- Manage state
- Itinerary clear and real-time updates
- Track expenses & cost sales
- And many other gadgets ...

Комментарий редактора

Старые версии

Free Download Скачать на QR-код
  • Имя приложения: EMSGO
  • категория: Бизнес
  • Код: com.emsportal
  • В последней версии: 2.0.1
  • требование: 4.4 или выше
  • Размер файла : 4.62 MB
  • время обновления: 2022-05-13